Індустріальний парк Енергія

Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв

Схема Браунфілд

Працює за схемою Браунфілд

Площа земельної ділянки: 
36 га

Індустріальний парк "Енергія", ініціатором створення якого є Миколаївська міська рада, включено до Реєстру індустріальних парків 07.11.2018.

Місце розташування та розмір земельної ділянки – Миколаївська обл., м. Миколаїв, Корабельний район, вул. Самойловича, 44, загальна площа 36,0 га (земельна ділянка комунальної власності).

Строк, на який створюється індустріальний парк, – 30 років.

Мета створення: забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури в місті Миколаєві.

Функціональне призначення: виробництво харчових продуктів та напоїв, які згідно із санітарними нормами можливо виробляти на території індустріального парку, враховуючи розміщення інших видів виробництва; виробництво гумових і пластмасових виробів, виробництво неметалевої і мінеральної продукції (будівельні матеріали, скло та вроби зі скла та інше); виробництво хімічної речовини та хімічної продукції, які згідно із санітарними нормами можливо виробляти на території індустріального парку, враховуючи розміщення інших видів виробництва; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування; виробництво машин і устаткування; науково-дослідна діяльність; діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

На облаштування території індустріального парку необхідно буде залучити 109,2 млн. грн., з них: на виготовлення проектно-кошторисної документації – 3,17 млн. грн (місцевий бюджет на інші кошти, Державний та недержавні фонди); на будівельні роботи з облаштування індустріального парку – 106,05 млн. грн. (74,24 млн. грн. з державного бюджету та 31,8 млн. грн. – учасники індустріального парку). На організацію діяльності та розвиток необхідно залучити 866,98 млн. грн., з них 100 тис. грн. з міського бюджету на виготовлення промоматеріалів та реалізацію комунікаційної стратегії з просування індустріального парку і 866,88 млн. грн – кошти учасників і керуючої компанії (наповнення індустріального парку).

На території може бути розташовано 1800 нових робочих місць.

Індустріальний парк Енергія Миколаївська область Україна

Розроблено та затверджено детальний план території індустріального парку (вартість робіт – 123,4 тис. грн.).

У 2019 році планується розпочати розробку проектно-кошторисної документації облаштування території індустріального парку. Кошти для розробки передбачено міською програмою "Теплий Миколаїв на 2017-2019 роки" у розмірі 3,27 млн. грн.

На межі території індустріального парку є доступ до водопостачання, газопостачання, телекомунікації. Через територію парку проходять каналізація, електропостачання.

Миколаївською міською радою проводяться роботи щодо організації відбору керуючої компанії (розроблено та подано на розгляд міською радою проект рішення про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії).

Проводиться робота щодо залучення інвесторів та керуючої компанії (надіслано листи до керуючих копаній, що здійснюють свою діяльність на території Європи, готуються листи до посольств).

У 2020 році з міського бюджету планується виділити 10 млн. грн. на 1-й етап облаштування території індустріального парку.