Індустріальний парк Калундборг Данія

Екологічний індустріальний парк Калундборг - перша повна реалізація промислового симбіозу. Співпраця і його екологічні значення виникли ненавмисно за допомогою приватних ініціатив, на противагу урядовим планування, роблячи його моделлю для приватного планування екологічних технопарків. У центрі обмінної мережі працює електростанція, що працює на вугіллі, у якій є матеріал і енергетичні зв'язки з іншими компаніями резидентами парку. Надлишкова висока температура з цієї електростанції використовується, щоб нагріти 3 500 місцевих будинків, також взаємодіє з рибацькими господарствами. Пара з електростанції постачається на Novo Nordisk, що виробляє фармацевтичноу продукцію та ферменти, та надлишок до електростанції Статойл. Побічний продукт від скребка двоокису сірки електростанції містить гіпс, який продають виробнику гіпсу. Майже всі гіпсові потреби виробника задовольняються саме таким способом, що зменшує суму необхідної гірничої промисловості. Крім того, зольний пил і шлак з електростанції використовують для виробництва цементу і дорожнього будівництва. Ці обміни відходами, водою і матеріалами значно збільшили екологічну та економічну ефективність, а також створили інші менш матеріальні пільги для всіх компаній резидентів, які приймають участь у роботі індустріального парку, включаючи поділ персоналу, обладнання та інформації.

Основні етапи створення індустріального парку Калундборг:

 • 1959 рік - запуск елекростанції;
 • 1961 рік - нафтова компанія побудувала трубопровід з озера Тіссо, щоб забезпечити водою її роботу;
 • 1963 рік - розширення нафтової компанії;
 • 1972 рік - Gyproc засновують завод по виготовленню гіпсокартону. Побудовано трубопровід від очисного заводу до Gyproc, щоб поставляти надлишковий газ очисного заводу;
 • 1973 рік - розширена електростанція. Побудовано додатковий трубопровід між озером та Статойл;
 • 1976 рік - компанія Novo Nordisk починає поставляти біологічні продукти сусіднім фермам;
 • 1979 рік - електростанція розпочинає поставляти зольний пил, для виробництва цементу в північній Данії;
 • 1981 рік - муніципалітет Калундборг закінчує розподільну мережу теплоцентралі в місті, який використовує тепло з електростанції;
 • 1982 рік - Novo Nordisk і очисний завод Статойл закінчують будівництво трубопроводів для подачі пари з електростанції. Купуючи пар з електростанції, компанії в змозі закрити неефективні парові котли;
 • 1987 рік - очисний завод Статойл закінчує трубопровід, щоб постачати воду для охолодження електростанції;
 • 1989 рік - Novo Nordisk укладають угоду з муніципалітетом міста, електростанцією і очисним заводом, щоб з'єднатися мережею водопостачання з озера Тіссо.