Індустріальний парк Кривбас

Україна, м. Кривий Ріг

Площа земельної ділянки: 
26,03 га

Індустріальний парк "Кривбас" був включений до Реєстру індустріальних парків 01.09.2014.

Ініціатором створення є Криворізька міська рада.

Строк, на який створено індустріальний парк, - 30 років.

Розмір земельної ділянки – 26,03 га.

Керуюча компанія не вибрана, не дивлячись на те, що відповідно до пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 24.11.2015 №818-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку мережі індустріальні парки в Україні" індустріальні парки, створені до 01.01.2015, ліквідуються, якщо протягом трьох років з дня прийняття рішення про їх створення не укладено договір про створення та функціонування індустріального парку ( було направлено запит листом № 3903-05/38648-05 від 30.10.2017 щодо повідомлення чи ліквідовано індустріальний парк відповідно до Закону ). У 2015 році оголошувався конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку, але у зв'язку з відсутністю пропозицій, конкурсною комісією було визнано конкурс таким, що не відбувся.

Основною метою створення індустріального парку є залучення інвестицій в економіку міста шляхом формування механізмів ефективного задоволення попиту інвесторів на майданчики, підготовлені для розміщення об'єктів інноваційної сфери промисловості, логістики та супутнього сервісу, забезпечення економічного розвитку та підвищення конкуренто-спроможності території, розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

Пріоритетними напрямами діяльності для визначення функціонального призначення індустріального парку є машинобудування, виготовлення будматеріалів, логістичний центр тощо.

На облаштування індустріального парку згідно з концепцією передбачалось отримати 6,5 млн. грн. з державного бюджету і 19,4 млн. грн. за рахунок керуючої компанії.

Очікується створення до 2245 робочих місць.

Територія індустріального парку вже має сформовану дорожню мережу, вона обмежена міськими вулицями та проїздами.

Індустріальний парк Кривбас Дніпропетровська область Україна

Інженерні мережі відсутні (водопостачання: територією ділянки проходить мережа водопостачання, точкою підключення до магістрального трубопроводу є існуючий водогін діаметром 225 мм на 1,0 МПа розташований орієнтовно на відстані 1 км; водовідведення: потенційний пункт підключення водовідведення розташовано на відстані близько 2 км, водовідведення передбачається в існуючу каналізаційну мережу зі скиданням в існуючі очисні споруди, розрахункова кількість стоків становить 50-60 м3 /добу; для відведення дощовий і талих вод з території парку передбачається відповідне планування території з влаштуванням дощоприймачів; електропостачання: можливе підключення до трансформаторної підстанції на відстані 2,5 км від земельної ділянки парку; газопостачання: потенційною точкою підключення до системи газопостачання є існуюча мережа діаметром 530 мм високого тиску (проектна потужність газопроводу близько 5000 м3 /год), розташована поблизу межі парку).

На території ділянки виконані: топографічна зйомка М 1:500; технічна документація по складанню меж існуючих землекористувань; детальний план території; проект відведення земельної ділянки; технічний паспорт земельної ділянки.

Проводиться робота з пошуку можливих претендентів для вибору керуючої компанії. Розроблено презентацію індустріального парку, а також оновлено інвестиційний паспорт міста. Крім того, під час зустрічей з іноземними та українськими делегаціями постійно проводиться промоція індустріального парку серед потенційних інвесторів.