Індустріальний парк Нововолинськ

Україна, Волинська область, м. Нововолинськ

Схема Грінфілд

Працює за схемою Грінфілд

Площа земельної ділянки: 
20,00 га

Індустріальний парк "Нововолинськ", ініціатором створення якого є Нововолинська міська рада, включено до Реєстру 30.06.2017.

Розмір земельної ділянки – 20 га.

Строк, на який створюється індустріальний парк – 30 років.

Метою створення є забезпечення сталого економічного розвитку міста Нововолинськ шляхом формування єдиної території зі спеціально облаштованою інфраструктурою для розміщення нових об'єктів промисловості, інноваційної сфери, логістики і супутніх послуг, спрямованих на забезпечення економічного зростання, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста, підвищення конкурентоспроможності регіону, збільшення надходжень до міського бюджету м. Нововолинськ та Державного бюджету України, а також активізації інвестиційної діяльності як в місті, так і в регіоні.

Функціональне призначення: машинобудування; приладобудування; матеріально-технічне постачання і збут (логістика); легка промисловість (текстильна, швейна, шкіряно-взуттєва, шкіряно-галантерейна); сільськогосподарська промисловість (теплиці); ІТ-кластер (аутсорсинг).

Для створення необхідної інженерної інфраструктури індустріального парку необхідно буде залучити орієнтовно 86,4 млн. грн. З Державного бюджету заплановано отримати 21,5 млн. грн., міського – 1,1 млн. грн., інвесторів 63,8 млн. грн.

Повний запуск індустріального парку дасть змогу створити до 1020 нових робочих місць.

Рішенням Нововолинської міської ради від 12.10.2017 № 19/7 було затверджено Положення про умови конкурсу з вибору керуючої компанії, склад конкурсної комісії, порядок роботи конкурсної комісії та форма договору про створення та функціонування індустріального парку "Нововолинськ".

Претенденти на керуючу компанію та потенційні учасники індустріального парку відсутні.

До території парку підведено інженерні мережі: зокрема, по території парку проходить лінія електропередач 110 КВ, а також на відстані у 200 м від території індустріального парку знаходиться електропідстанція, кабелі та повітряні ЛЕП напругою 6 кВ (резерв потужності наявний); водопостачання може здійснюватися від водопроводу, що заходиться в межах земельної ділянки індустріального парку; водовідведення забезпечуватимуть два напірних каналізаційних колектори з підведеними комунікаціями (відстань до місця підключення каналізації 50 м від межі земельної ділянки); газопостачання може здійснюватися від газопроводу середнього тиску Ø=219 з пропускною здатністю 2155 м3/год. та Ø=325 з пропускною здатністю 5502 м3/год, що заходиться в межах земельної ділянки індустріального парку.

Станом на жовтень 2019 року роботи й заходи по облаштуванню індустріального парку відповідною інфраструктурою не проводились. Кошти з державного та місцевого бюджетів, а також з інших джерел на облаштування індустріального парку не виділялись.

Індустріальний парк Нововолинськ Волинська область Україна