Індустріальний парк Подільськ

Україна, Одеська область, м. Подільськ

Схема Браунфілд

Працює за схемою Браунфілд

Площа земельної ділянки: 
31,0704 га

Індустріальний парк "Подільськ", ініціатором створення якого є Подільська міська рада, включено до Реєстру індустріальних парків 22.03.2019.

Місце розташування та розмір земельної ділянки – м. Подільськ, Одеська область, загальна площа 31,0704 га (земельна ділянка комунальної власності).

Строк, на який створюється індустріальний парк, – 30 років.

Мета створення: залучення інвестицій в економіку міста, забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових підприємств, поліпшення інвестиційного іміджу міста, забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

Функціональне призначення: переробна промисловість (первинна та вторинна переробка сільськогосподарської сировини, виробництво харчових продуктів, тощо); логістика (створення транспортно-логістичного центру з можливим відкриттям митно-ліцензійного складу), сервісне обслуговування.

На облаштування інфраструктури індустріального парку (до меж та в межах парку) орієнтовно передбачається залучити 69,5 млн. грн. (34,75 млн. грн. кошти державного бюджету, 6,25 млн. грн. кошти місцевого бюджетів та 28,5 млн. грн. кошти керуючої компанії) та на виготовлення промоційної продукції щодо індустріального парку – 35 тис. грн. (місцевий бюджет).

Заплановано створити до 1000 нових робочих місць.

Станом на жовтень 2019 року містобудівна документація, необхідна для проведення робіт щодо облаштування індустріального парку та під'єднання його до зовнішніх інженерних мереж не розроблялась.